vindusytring

I serien "vindusytring" publiseres kortere refleksjoner i stort format i vinduet til ROM for kunst og arkitektur i Maridalsveien 3 i Oslo - tilgjengelig for alle forbipasserende og -kjørende og -syklende.

For å få vurdert artikler, essays eller bokmanuskript for publisering, send en e-post til

forlag@r-o-m.no med CV og kort beskrivelse (eller utdrag) av teksten.