Morten Ragnøy Ednes: Tid, rom og assosiasjoner

Vindusytring #1 er skrevet av Morten Ragnøy Ednes, til alle forbipasserende og –kjørende og -syklende i veiskille ved Maridalsveien og Brenneriveien.Nettopp dette veiskillet - i Oslo under korona – er utgangspunktet for Morten Ragnøy Ednes’ tekst. Ednes har bakgrunn som arkitekt og byutvikler. Han er særlig opptatt av sammenhengen mellom funksjon og omgivelser og vice versa.


Hans assossierende blikk på veiskillet gir leseren korte påminnende anekdoter om hvilken historiske betydning de nevnte gatene har hatt, og hinter om muligheter du har fra stedet du nettopp nå står.