ordbok

ROM ordbok er en tekstserie som tar form postkort. Hvert ord kombineres en kort begrepsdefinisjon og et visuelt uttrykk (et postkort per ord)Som tekstserie skal ROM ordbok:

  • skape gode innganger til ROMs prosjektinnhold og ulike konsept

  • kartlegge begrepsbruken som benyttes i våre tverrfaglige prosjekt

  • fungere som et arkiv av helhetlig kunnskap som produseres gjennom enkeltprosjekter

Postkort til utstillingen og forskningsprosjektet Urban Ecologies av Bull.Miletic (2021)

161956790_10158170051818931_447091875531
159958427_10158170051813931_358181832032
162084892_10158170051828931_471254277221
160273615_10158170051823931_267182364351