ordbok

ROM ordbok er en tekstserie som tar form postkort. Hvert ord kombineres en kort begrepsdefinisjon og et visuelt uttrykk (et postkort per ord)Som tekstserie skal ROM ordbok:

  • skape gode innganger til ROMs prosjektinnhold og ulike konsept

  • kartlegge begrepsbruken som benyttes i våre tverrfaglige prosjekt

  • fungere som et arkiv av helhetlig kunnskap som produseres gjennom enkeltprosjekter