om ROM forlag

ROM forlag er en del av ROM for kunst og arkitekturs arbeid for å skape gode refleksjonsforhold for fordypning innen kunst, arkitektur og stedsutvikling. ROM forlag publiserer tekster av både unge stemmer og etablerte forskere som utvider den kritiske diskursen om kunst og arkitektur gjennom nytenkende analyser og aktuelle tematikker. 

 

Forlaget utforsker eksperimentelle metoder for interdisiplinære samarbeid hvor kreative samspill mellom tekst og andre medier (foto, video, lyd, tegning, modeller) står sentralt.    

 

Vi publiserer essays, intervjuer, og akademiske artikler på våre nettsider, og større publikasjoner som antologier, monografier og kunstnerbøker i bokform.

For å få vurdert artikler, essays eller bokmanuskript for publisering, send en e-post til

forlag@r-o-m.no med CV og kort beskrivelse (eller utdrag) av teksten. 

 

Redaksjonsråd 2021 - 2022: