om ROM forlag

ROM forlag er en del av ROM for kunst og arkitekturs arbeid for å skape gode refleksjonsforhold for fordypning innen kunst, arkitektur og stedsutvikling. ROM forlag publiserer tekster av både unge stemmer og etablerte forskere som utvider den kritiske diskursen om kunst og arkitektur gjennom nytenkende analyser og aktuelle tematikker. 

 

Forlaget utforsker eksperimentelle metoder for interdisiplinære samarbeid hvor kreative samspill mellom tekst og andre medier (foto, video, lyd, tegning, modeller) står sentralt.    

 

Vi publiserer essays, intervjuer, og akademiske artikler på våre nettsider, og større publikasjoner som antologier, monografier og kunstnerbøker i bokform.

For å få vurdert artikler, essays eller bokmanuskript for publisering, send en e-post til

metode@r-o-m.no med CV og kort beskrivelse (eller utdrag) av teksten. 

Besøk vår nye nettside: https://metode.r-o-m.no/ 

Redaksjonsråd 2021 - 2022:

ingrid halland_rom forlag.png

Ingrid Halland (førsteamanuensis v/ Universitetet i Bergen og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), ansvarlig redaktør 

petrine vinje_rom forlag.png

Petrine Vinje (kunstner og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo)

anders rubing_rom forlag.png
marte danielsen jølbo_rom forlag.png

Marte Danielsen Jølbo (kritiker og kurator i KORO)

sara yazdani_rom forlag.png
victoria bugge øye_rom forlag.png

Sara Yazdani (kunsthistoriker og førsteamanuensis i teori v/ Kunsthøgskolen i Oslo

Victoria Bugge Øye (arkitekturhistoriker og kurator ved Nasjonalmuseet) 

ROM forlag har i 2021 mottatt etableringsstøtte fra Utenriksdepartementet, Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

deplogo-engelsk-oversettelse-under-1130x235.png