essays

ROM forlag publiserer essays og faglige artikler som selvstendige enkelttekster eller koblet opp mot ROMs utstillinger/tematiske satsningsområder. 

De nettpubliserte tekstene er utviklet gjennom et faglig samarbeid med ROM forlags redaksjonsråd eller andre fagpersoner. Akademiske artikler har gått gjennom en åpen fagfellevurdering i redaksjonsrådet. 

For å få vurdert artikler, essays eller bokmanuskript for publisering, send en e-post til

forlag@r-o-m.no med CV og kort beskrivelse (eller utdrag) av teksten.