bøker

ROM forlag publiserer monografier, antologier og kunstnerbøker som enkeltpublikasjoner eller koblet opp mot ROMs utstillinger/tematiske satsningsområder. 

Bøkene er utviklet gjennom et faglig samarbeid med ROM forlags redaksjonsråd eller andre fagpersoner. 

For å få vurdert artikler, essays eller bokmanuskript for publisering, send en e-post til

forlag@r-o-m.no med CV og kort beskrivelse (eller utdrag) av teksten.